Kutyás terápia – Állat-asszisztált foglalkozások

A terápiás kutyák olyan állatok, amelyeket arra tanítanak, hogy békével tűrjék idegen személyek simogatását, ölelgetését, és még akkor se kapjanak oda, ha egy óvatlan kéz fájdalmat okoz nekik. A terápiás kutyák kiképzését a MATESZE (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület) által bejegyzett kiképző szervezet habilitációs kutyakiképzői végezhetik. Munkájukat a 9/2016 EMMI rendelet szabályozza.

A terápiás kutyák alkalmazása nagyon sokszínű. Idősek (idősek otthona) látogatói, fogyatékossággal élő emberek támogatói ás a gyermek célcsoportot sem felejthetjük el.

Gyermekfoglalkozások

A kutya jelenléte fontos lehet a gyermek személyiségfejlődésben. Jó hatással lehet a szociális kapcsolatokra, érzelmi fejlődésére, empatikus készségére. Érzelmi támasz lehet a gyermek számára. Az a gyermek, aki rendszeresen kapcsolatot tart egy kutyával kiegyensúlyozottabb, nyitottabb felnőtté válhat társainál. Csoportos foglalkozások során fejlődik a gyerekek együttműködési képessége, mivel együtt kell dolgozniuk a kutyával, a terapeutával és társaikkal. Fontos a fegyelmezettség, a szabályok betartása és az egymásra való odafigyelés. Továbbá a fejlesztő foglalkozások nagy részét kutyás támogatással is meg lehet valósítani, hisz koordinációt, orientációs, mozgásos feladatokat kutyával még élvezetesebb végezni, de az elméleti tudás elsajátításában, a tanulási vágy kialakításában is segíthet.

BTM, SNI és más fogyatékossággal élő emberek kutyás foglalkozásai

A kutyás terápia sokoldalú fejlesztési lehetőséget nyújt a BTM, SNI-s és más fogyatékossággal élő gyermeknek/felnőttnek. A foglalkozások során a kutya, mint motivációs „eszköz” segíti a résztvevők figyelmének, koncentrációjának fenntartását. A legtöbb ember szereti a kutyákat, jelenlétében a tevékenységeket nem feladatnak, hanem kikapcsolódásnak tekintik, örömmel dolgoznak együtt. Továbbá motiváló hatású a sok sikerélmény, ami a kutya vezetésével jár, vagy amikor sikeresen elvégeznek egy feladatot a kutya jelenlétébe. Munkára és nem feladásra ösztönzi a fejlesztésben résztvevőket.

Idősek otthonában nyújtott szerepük

Tudományosan is bizonyított tény, hogy az állatok simogatása, ölelgetése sokat javít az otthont nyújtó ellátás lakóinak lelkiállapotán.

Az embernek egész életében szüksége van a simogatásra, az ölelgetésre. A terápiás kutyákkal foglalkozó idős emberek kevésbé hajlamosak a depresszióra, javul a kerengési rendszerük, helyreáll a vérnyomásuk, sőt még az élettartamuk is kimutathatóan nő. Az idősellátásban leginkább beteglátógatói szerepkört tölt be a kutya és gazdája.

A foglalkozás kerete (kivéve idősellátásba)

Első lépésként a foglalkozásban résztvevők röviden üdvözlik a kutyát, így amellett, hogy ráhangolódnak a munkára, máris fejlesztik a kapcsolatteremtési-, a kommunikációs-, és beszédkészségüket.

Ez után játékos feladatokkal fejlesztjük a motoros képességeket (pl. az akadálypályák, ahol a gyermeknek együtt kell a kutyával mozognia). Párhuzamosan koncentrációs, egyensúlyi, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő feladatokat végeztetünk.

A különböző kutyával kapcsolatos tevékenységek, mint a sétáltatás, póráz feladása, labda eldobása, jutalomfalat adása a finom mozgások fejlesztésében segíthet, mivel ezek a feladatok kicsi, pontos mozdulatokat igényelnek. Tükörjáték során a gyerekek a kutya mozgását utánozzák. Ez a mozgás mellett fejleszti az észlelést, figyelmet, a rövidtávú memóriát, valamint a szabálykövetést is. Továbbá szóalkotás, számolás feladatkörében, évszakok, színek tanulásában és számos más területen alkalmazható a kutya a foglalkozás során.

Fontos, a differenciált oktatás, amelyben figyelembe vesszük a gyermekek képességeit, hogy mindig számukra megoldható feladatokat tűzzünk ki, és ezt a lehető legkevesebb segítséggel, önállóan oldják meg. A sikeres feladatmegoldások, és az ezt követő dicséret növeli az önbizalmat, így a munkára való kedvet is.

További információt telefonon vagy e-mailban tudok adni.

Scroll to Top
Scroll to Top